Natuurgeneeskunde

brandnetel2Ziekte uit zich bij ieder mens verschillend. De mens beschikt over veel krachten om zichzelf gezond te houden en eventueel weer gezond te maken. Op dat helende vermogen in ons doet de natuur­geneeskundig therapeut een beroep. Een minder gezonde leefstijl (vanwege milieu, voeding, stress) naast erfelijkheid en aanleg, beïnvloedt lichaam en geest en dus de balans die we nodig hebben om ons zo goed mogelijk te handha­ven. Een natuurgeneeskundige heeft een aantal moge­lijkheden tot zijn/haar be­schikking om diagnose te stellen en ‘op maat’ te behandelen.

Het doel van de natuurlijke geneeskunst is dus lichaam en geest zo goed mogelijk in balans brengen met onschadelijke technieken en middelen, daarbij kijkend naar verschillende niveaus waarop we functioneren nl.

  • energieniveau: moet voldoende zijn om te kunnen herstellen
  • prikkeloverdracht: moet actief genoeg zijn, anders kan therapieresistentie optreden
  • reiniging: van darmen en andere organen door speciale voeding, vasten, beweging, reinigende natuurgeneeskundige technieken toepassen of het inzetten van Fytotherapie is soms nodig als extra diagnose methode of therapie zelf
  • voeding: ‘Je bent wat je eet’; op zoek naar voeding die specifiek bij jouw aanleg past bekomt je beter. Vaak is er gebrek aan bepaalde vitamines, mineralen of enzymen. Allergieen of intoleranties opsporen is een onderdeel van de diagnostiek.
  • geestelijk welbevinden: de wisselwerking en dus nodige balans tussen lichaam en geest is inmiddels geaccepteerd. Negatieve denkpatronen herkennen, jezelf ondersteunen en voor jezelf opkomen is te leren door er bewust mee bezig te zijn. Psycho-sociale problemen, gevoel en denkpatronen vragen evenveel aandacht als het (somatische) lichaam.