Homeopathie

imagesHomeopathie werkt volgens het principe van de gelijksoortigheid. Het patroon van klac­hten dat de patiënt vertoont, wordt bij een gezonde proef­per­soon waargeno­men na het innemen van de pure stof uit de natuur. Door verdunnen en schudden (potentieren) van de natuurlijke stof ontstaat het homeopathische geneesmiddel. De natuur-geneeskundige maakt, in tegen­stelling tot een klassiek homeopaat, meest­al ge­bruik van zgn. lagere potenties en van gecombineerde middelen.